Agnieszka Sanocka

Agnieszka Sanocka

Nazywam się Agnieszka Sanocka, jestem fizjoterapeutą z 17 letnim stażem. Swoje największe doświadczenie zdobyłam pracując na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu w Branicach, na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu oraz prowadząc gimnastykę korekcyjną w przedszkolu. 

Ukończyłam kursy: 

 

  • PNF
  • Mc Kenzie
  • Intensywna funkcjonalna fizioterapia chorych po udarze mózgu
  • Skolioza w aspekcie neurokinezjologicznym

oraz szkolenia:

  • Diagnostyka, ocena i programowanie rehabilitacji osób po uszkodzeniu mózgu,
  • Neurologiczne podstawy terapii pacjentów z uszkodzeniem Centralnego Układu Nerwowego,
  • Pacjenci z dysfunkcjami narządu ruchu – problem i wyzwanie w codziennej praktyce,
  • Diagnozowanie i fizjoterapia chorych z uszkodzeniami układu nerwowego.