UDAR MÓZGU

Udar mózgu charakteryzuje się nagłym wystąpieniem symptomów zazwyczaj w postaci niedowładu, utraty zdolności rozumienia lub ekspresji mowy, zaburzenia widzenia i czucia.
Udar mózgu to uszkodzenie jego fragmentów z powodu zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej.

udar mózgu

WYRÓŻNIAMY DWA RODZAJE UDARÓW:

1. UDAR NIEDOKRWIENNY
Powstaje, gdy dochodzi do niedrożności tętnicy zaopatrującej mózg w krew. Wskutek tego krew nie dociera do mózgu lub robi to w niewystarczających ilościach.  Za najczęstszą przyczynę udaru niedokrwiennego uważa się miażdżycę. Blaszki miażdżycowe składają się głównie z cholesterolu, stopniowo narastają, zatykając coraz bardziej światło tętnicy, prowadząc tym samym do całkowitego zablokowania. Również zator powoduje zatkanie światła tętnicy, poprzez skrzepy powstałe w sercu np. po zawale serca lub u osób ze mających sztuczną zastawkę serca. Skrzepliny mogą także powstać w żyłach kończyn.

2. UDAR KRWOTOCZNY MÓZGU
Jest konsekwencją pęknięcia ścian tętnicy mózgowej i wylewu krwi poza jego naczynie. Powoduje to, iż krew nie dociera do tkanki mózgowej i niedostatecznie ją zaopatruje. Podczas udaru wypływająca krew niszczy tkanki nerwowe i zwiększa ciśnienie wewnątrzczaszkowe, przez co zaburza funkcjonowanie całego mózgu.
Udary krwotoczne dzielą się na
– krwotoki śródmózgowe (zniszczone naczynia lokalizują się wewnątrz mózgu). Spowodowany jest nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, trwającym długie lata.
– krwotoki podpajęczynówkowe ( uszkodzone naczynie znajduje się na powierzchni mózgu).  Jest skutkiem pęknięcia większego tętniaka lub naczyniaka, powodem jest wada ściany naczynia.
Udary krwotoczne przebiegają o wiele ciężej niż udary niedokrwienne, częściej kończą się śmiercią a możliwości leczenia są ograniczone.
Udary niedokrwienne obserwuje się znacznie częściej u osób starszych, natomiast krwotoczne mogą dotyczyć osób w młodszym wieku.

CZYNNIKI RYZYKA UDARU MÓZGU

NA KTÓRE NIE MAMY WPŁYWU
– płeć ( częściej dotyczy mężczyzn)
– wiek ( najczęściej chorują osoby po 55 r.ż.)
– predyspozycje genetyczne
– nadciśnienie tętnicze

NA KTÓRE MAMY WPŁYW
– choroby serca
– nadciśnienie tętnicze (leczone)
– otyłość
– nadużywanie alkoholu
– cukrzyca
– zaburzenia gospodarki lipidowej

OBJAWY UDARU MÓZGU

– zaburzenia widzenia
– problemy z utrzymaniem równowagi
– opadanie kącika ust
– osłabienie/drętwienie kończyny dolnej lub górnej
– bardzo silne bóle głowy
– osłabienie mięśni języka i gardła, trudności w mówieniu oraz połykaniu
– utrata przytomności
Objawy mogą ulegać nasileniu, a następnie w ciągu kilku godzin ustępować, po czym ponownie się nasilać. Objawy, które znikają samoistnie przed upływem doby uważane są za epizod przemijającego niedokrwienia mózgu.

REHABILITACJA PO UDARZE

Po ustabilizowaniu stanu chorego należy zadbać o jego odpowiednią pielęgnację, dietę, rehabilitację, zapobieganie odleżynom. Zabiegi fizjoterapeutyczne mają na celu poprawę samopoczucia chorego, przygotowanie do siadania w łóżku a następnie so wstawania, chodzenia, wykonywania czynności dnia codziennego.

REHABILITACJA PO UDARZE

– ograniczyć stres
– kontrolować ciśnienie tętnicze
– rzucić palenie
– uprawiać regularną aktywność fizyczną
– ograniczyć alkohol
– kontrolować poziom cukru we krwi
– utrzymywać odpowiednią masę ciała
– trzy mać dietę zawierającą odpowiednią ilość sodu i potasu

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Przy zakupie 10 zabiegów - 1 zabieg gratis!

Jak nas znaleźć?

Godziny przyjęć

Poniedziałek-Piątek: 8:00-18:30

Adres

ul. M. C. Skłodowskiej 8, Kędzierzyn-Koźle